header
Als je lid wil worden...
Indien je wenst, kan je 3 x met ons de baan op of het veld in om aan te voelen of onze club wel je ding is. Let op, op dat moment ben je niet verzekerd* door onze club. Nadien kies je vrijblijvend om je aan te sluiten of helemaal niet. Contacteer Sven voor eventuele bijkomende info over je aansluiting.

Het lidgeld...
Het totaalbedrag om je aan te sluiten bij onze club is 50 euro. Hiervan is 20 euro voor de clubkas en 30 euro voor de verzekeringsgelden + aansluiting bij de VWB. Wij zorgen voor de nodige administratie en uw aansluiting.
Geld terugverdienen...
Hoe werkt het puntensysteem? Je kan maximaal 7 ritten rijden per week. Voor de eerst gereden rit, krijg je 70 punten, 2de rit in dezelfde week krijg je 60 punten, 3 de rit krijg je 50 punten, enz
Lid maken...
Je kan via deze link je lidmaatschap aanvragen.
Vul je gegevens in en klik op 'Lid maken'. Je ontvangt automatisch een e-mail met de info die je nodig hebt om de overschrijving te kunnen doen.

**De club kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen van welke aard ook.**
PARTNERS
  • header